Back to Štartuje Službomat.sk. Chce zmeniť vyhľadávanie služieb na Slovensku a spájať záujemcov o služby s poskytovateľmi.