Back to Prekladateľské služby, tlmočenie, úradné a neúradné preklady